Vad är yoga

Yoga betyder förening och syftar till att åstadkomma balans i kropp och sinne och är en fysisk, mental och emotionell träning. Yoga kommer från Indien, Tibet och har utövats i över 5000 år.

Utövande av yoga ger tydliga effekter på hälsan.

Yoga är ett mycket kraftfullt redskap mot bl.a. stress, onda nackar, utbrändhet, sömnproblem och många andra obalanser. Den stärker immunförsvaret, ger bättre koncentrationsförmåga och förbättrar matsmältningen.

Yoga är en kombination av olika fysiska ställningar, medveten andning, koncentrationsteknik, mantran samt meditation

Yoga som med de långa djupa andetagen och mjuka rörelser

 1. syresätter blodet

 2. mjukar upp trötta och spända muskler

 3. muskler slappnar av

 4. underlättar blodcirkulationen

 5. blodtrycket sjunker

 6. kortisolet sjunker

 7. påverkar matsmältningen

 8. förbättrar sömnen

 9. balanserar hormonsystemet

 10. påverkar parasympatiska nervsystemet

 11. stärker nervsystemet

 12. m.m.

Yoga frigör blockeringar i kroppen vilket gör att man får ett ökat energiflöde och mer livskraft. Yogan balanserar det endokrina körtelsystemet, stärker uthålligheten i nervsystemet, ger energi och skapar en djupgående balans i kropp och sinne.

Utförande av yoga ger också en smidig uthållig muskulatur, ger ökad självkännedom och hälsa såväl fysik, mental som emotionell. Yogaträning arbetar på många olika nivåer och med flera av kroppens olika system samtidigt såsom

 1. Andning och lungor

 2. Muskulaturen

 3. Matsmältningsapparaten

 4. Körtelsystemet

 5. Lymfsystemet

 6. Nervsystemet och hjärnan

Syfte med Yoga är att skapa balans för att uppnå och bibehålla en ökad medvetenhet, du utforskar din egen mänskliga natur för att komma i kontakt med din egen innersta sanna kärna den du verkligen är.

Copyright © 2021 yogaretreat eva klemming. Alla rättigheter reserverade.

YOGARETREAT EVA KLEMMING

MediYoga  - Medicinsk Yoga -  Kundaliniyoga

    HEM