MediYoga

Ett yogiskt terapeutiskt system

MediYoga är ett yogiskt terapeutiskt system som från början var baserad på den klassiska Kundaliniyogan som har sina rötter i den tantriska traditionen, ett av de äldsta yogasystem människan känner till.

MediYoga har utformats av Göran Boll.

MediYoga är ett system för hälsa och balans på alla nivåer inom dig som människa.

Mer än 25 000 personer på flera hundra av Sveriges största arbetsplatser har introducerats till denna form av träning sedan 1990 talet.

MediYoga har visat sig så positiv för hälsan att den används i vården, över 200 vårdcentraler och sjukhus runt om i landet använder sig av denna form av yoga. Den är testad och utprövad i studier, forskningsprojekt och kliniskt arbete med människor bl.a på Karolinska Institutet och Danderyds Sjukhus.

Danderyds Sjukhus använder MediYoga i reguljär rehabilitering av sina hjärtinfarkt patienter.

Utövande av yoga ger tydliga och mätbara effekter på hälsan. Yoga är holistisk i sitt synsätt och ser till hela människan, hela livssituationen, även känslor, kost, motion mm.

Utifrån det yogiska perspektivet är människan en komplex energivarelse där de problem och krämpor vi får genom livet i grunden handlar om stopp och blockeringar i underliggande och grundläggande energiflöden.

När vi genom utövande av yoga och meditation utför åtgärder på denna grundnivå så minskar/försvinner de symptom vi upplevde som ”sjukdom”.

MediYogan innefattar ett hundratal olika pass och meditationer, indelade i åtta olika grupper, är ett utpräglat terapeutiskt system som kan användas vid rehabilitering för grupper och enskilda med olika behov, t.ex.

• Astmatiker

• Utmattning

• Olika former av ryggproblem

• Hjärtproblem

• Sömnstörningar

• Ätstörningar

• Parkinson

 1. Migrän

 2. Cancer

 3. Diabetes

 4. Neurologiska sjukdomar

MediYoga kan även skräddarsys för den enskildes speciella behov. Fysiska övningar och ställningar kombineras med andnings- och koncentrationstekniker.

Korta enkla yogapass kombineras med djupverkande meditation för att så som helhet skapa terapeutiska effekter och utifrån yogans grundläggande intention verka för en djup, direkt och energimässig balans på alla plan.

De övningar som ingår i programmen utförs alltid med utgångspunkt utifrån individens förmåga och kapacitet.

MediYoga ett terapeutiskt system som kan användas vid rehabilitering av:

 1. Astmatiker

 2. Utmattning, utbränd

 3. Ryggproblem

 4. Hjärtproblem

 5. Sömnstörningar

 6. Ätstörningar

 7. Parkinson

 8. Migrän

 9. m.fl.

Copyright © 2023 yogaretreat eva klemming. Alla rättigheter reserverade.

YOGARETREAT EVA KLEMMING

Himmelska huset på Österlen

    HEM